Het KB inzake gebruik van een drone (RPAS) werd op 15/04/2016 gepubliceerd.

Vanaf 25/04/2016 wordt het KB van kracht en kunnen de eerste vluchten volgens de nieuwe regelgeving doorgaan.

 

Voor vragen omtrentverzekering van uw drone (RPAS) kunt u steeds bij ons terecht.

 


Voor de tekst vandit Koninklijk Besluit klik op:Koninklijk Besluit 15/04/2016

Meer informatie omtrent de regelgeving kunt u steeds terugvinden op de website van de Federale overheid:FOD Mobiliteit – Drones

Een duidelijke weergave van de regelgeving kunt u terugvinden op de folder van FOD Mobiliteit:Folder Drone Days

FR